ITEM METADATA RECORD
Title: Keuring van jonge competitieve sporters in de huisartsenpraktijk
Authors: Van Roey, A ×
Aertgeerts, Bert
Celen, H
Vanbelle, P #
Issue Date: 2011
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:40 issue:6 pages:241-248
Abstract: Achtergrond
E r lijkt een gebrek aan een uniforme aanpak bij het keuren van
jonge, competitieve sporters en richtlijnen hieromtrent binnen de
huisartsenpraktijk.
D oel
Nagaan wat de beste aanpak is van een gesystematiseerd
keuringsonderzoek
in een huisartsgeneeskundige setting ter
voorkoming van plotse, cardiale dood bij jonge, competitieve
sporters en een aanbeveling doen.
Methode
E r werd gezocht in MEDL INE, Tripdatabase TM, gevarieerde bronnen
van klinische praktijkrichtlijnen, website van de European Society
of Cardiology, de American Heart Association en de Vlaamse Gemeenschap
(afdeling Medisch Verantwoord Sporten). De gebruikte
zoektermen waren “Death, Sudden, Cardiac”, “Mass Screening” en
“Sports”. Andere artikels werden aangereikt door een expert of via
de referentielijst van reeds gevonden artikels.
R esultaten
Anamnese en klinisch onderzoek worden doorgaans aanbevolen.
Over de nood aan een stelselmatige afname van een elektrocardiogram
(ECG ) in rust bestaat geen eensgezindheid. Bij afwijkende
bevindingen verwijst men de sporter door naar een specialist.
Sportmedische keuring dient te worden uitgevoerd vanaf de start
van competitie en minstens tweejaarlijks te worden herhaald. Enkele
auteurs raden aan om de sportmedische keuring te koppelen
aan of zelfs te vervangen door een cardiovasculaire voorlichting.
Besprekin g
E r bestaan grote en kleine inhoudelijke verschillen tussen de
verschillende aanbevelingen. Een driedelig protocol met anamnese,
klinisch onderzoek en ECG is bewezen (kosten)effectief. Voldoende
kennis van de artsen is wel noodzakelijk. De Vlaamse Gemeenschap
zal moeten uitzoeken hoe en door wie de sportmedische
keuring van jonge, competitieve sporters in de toekomst dient te
gebeuren. Keuringsprotocollen verschillend per geslacht, leeftijd,
ras en type en/of niveau van de sportbeoefening lijken een nuttig
instrument.
Besluit
P lotse, cardiale overlijdens van jonge, competitieve sporters kunnen
worden voorkomen door een gestandaardiseerd, herhaaldelijk
keuringsonderzoek bestaande uit anamnese, klinisch onderzoek en
ECG .
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2011BAsportersHANU.PDFmain article Published 196KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.