ITEM METADATA RECORD
Title: Noodzakelijk engagement
Other Titles: Twijfel aan de noodzaak van een eenheidsvak over levensbeschouwing en filosofie
Authors: Jeunen, Chris # ×
Issue Date: Jun-2011
Publisher: Uitgeverij Damon
Series Title: Narthex: Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie vol:11 issue:2 pages:73-76
Abstract: In dit artikel wil ik enkele bedenkingen maken bij het artikel van professor Patrick Loobuyck 'Levensbeschouwelijk onderwijs in België, over de noodzakelijkheid van een eenheidsvak over levensbeschouwing en filosofie', dat in december 2010 gepubliceerd werd in Narthex (jrg. 10, nr. 6).

Loobuyck's positie komt erop neer dat het levensbeschouwelijk geëngageerd zijn niet aan de orde mag komen in het klassendiscours. Echter, een pleidooi voor onderwijs 'over' levensbeschouwingen vergeet gemakkelijk dat het zélf ook een particuliere levensbeschouwelijke positie inneemt, namelijk de helikopterpositie die neutraliteit gaat claimen. Het gevaar is niet klein dat alle andere godsdiensten en levensbeschouwingen op één hoop worden gegooid als vergelijkbare en uitwisselbare alternatieven. Op die manier wordt het eenheidsvak over levensbeschouwing en filosofie zelf een nieuwe vorm van exclusivisme ten opzichte van ieder die zich levensbeschouwelijk geëngageerd weet en voor wie het niet om het even is wat men gelooft en waarin het geloof niet zomaar inwisselbaar is voor een ander perspectief. Men zou voor minder twijfelen aan de noodzakelijkheid van zo'n eenheidsvak.
ISSN: 1569-3015
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Religious Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.