ITEM METADATA RECORD
Title: De godsdienstleraar als getuige
Other Titles: Het hermeneutisch-communicatief model in confrontatie met nieuwe tendensen in Vlaanderen
Authors: Jeunen, Chris # ×
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Uitgeverij Damon
Series Title: Narthex: Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie vol:10 issue:3 pages:52-58
Abstract: In dit artikel beschrijf ik het rooms-katholiek godsdienstonderricht in Vlaanderen en de hermeneutisch-communicatieve visie anno 2010. Eerst zal ik de historisch-theoretische ontwikkeling tot het hermeneutisch-communicatief model schetsen, vervolgens aan de hand van recent onderzoek de waardering voor het model van godsdienstleraren in Vlaanderen beschrijven en ten slotte de actuele kracht van het model verdedigen tegenover twee zeer recente godsdienstpedagogische tendensen in Vlaanderen. Die kracht zich hem in 'de geïnspireerde getuigenisfunctie' van de godsdienstleraar.
ISSN: 1569-3015
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Religious Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De godsdienstleraar als getuige. Het hermeneutisch-communicatief model in confrontatie met nieuwe tendensen in Vlaanderen. CJ062010.pdfDe godsdienstleraar als getuige Published 2115KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.