ITEM METADATA RECORD
Title: Werkt een actief verzuimbeleid?
Other Titles: Is an active truancy policy effective?
Authors: Cabus, S. ×
De Witte, Kristof #
Issue Date: 2011
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2011 issue:1 pages:36-45
Abstract: Sinds de Lissabondoelstellingen staat de preventie van voortijdig schoolverlaten hoog op de Europese agenda. In Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in samenwerking met steden en regio’s
diverse maatregelen getroffen om het aantal leerlingen dat
de middelbare school zonder diploma verlaat, terug te dringen.
Dit artikel evalueert het project ‘Bewust Aanwezig op
School’. Dit project geeft verscherpte aandacht aan leerlingen die verzuimen (spijbelen) om zo het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In de literatuur wordt verzuim immers aangegeven als een goede voorspeller van voortijdig schoolverlaten. Bij dit project worden mentoren, leerkrachten en leerplichtconsulenten betrokken. Indien nodig krijgt de betrokken jongere professionele hulp in het kader van huisbezoeken. De resultaten tonen aan dat een actief verzuimbeleid inderdaad succesvol voortijdig schoolverlaten terugdringt met -2,33 procentpunten. Daarnaast wordt ook aangetoond dat de baten van een actief verzuimbeleid de kosten ruimschoots overstijgen.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Economics and Business, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
WerkteenActief.pdf Published 223KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.