ITEM METADATA RECORD
Title: Competentiemanagement voor een beter werkende overheid? Over de invoering van competentiemanagement in twee Vlaamse OCMW's
Authors: Platteau, Eva ×
Vermeire, Nele #
Issue Date: Apr-2011
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:16 issue:2 pages:37-45
Abstract: De laatste jaren is er een groeiende interesse voor competenties en competentiemanagement (CM) in lokale besturen. Uit een bevraging van de OCMW- en gemeentesecretarissen bleek bijvoorbeeld dat anno 2008 ruim één op drie gemeenten en OCMW’s reeds ‘actief’ waren op het vlak van CM. Een reden om CM in te voeren zou kunnen bestaan uit de mogelijke bijdrage van CM aan het verhogen van de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening en/of het verhogen van het welzijn en de arbeidstevredenheid van medewerkers (Mulder, 2001). Tot nog toe werd de effectiviteit van CM bij lokale overheden echter zelden geëvalueerd. In dit artikel wordt daarom dieper ingegaan op de onderzoeksvraag of CM effectief (of ‘succesvol’) is in zijn toepassing. Aan de hand van twee cases bespreken we hoe CM in de praktijk vorm krijgt. Meer bepaald bespreken we de implementatie en de toegevoegde waarde van CM in twee OCMW’s, namelijk Beersel en Herenthout. De centrale onderzoeksvragen zijn: 1) in welke mate CM effectief heeft gezorgd voor een betere afstemming tussen de doelstellingen van de organisatie en de prestaties van de medewerkers en 2) of het een bijdrage heeft kunnen leveren tot een betere samenhang tussen de verschillende personeelsinstrumenten in de bestudeerde cases.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
competentiemanagement.pdf Published 2782KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.