ITEM METADATA RECORD
Title: Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op democratische waardepatronen. Een longitudinaal onderzoek naar de kennis, interesse en politieke participatie van jongeren
Authors: Quintelier, Ellen ×
Claes, Ellen #
Issue Date: 2011
Series Title: Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk vol:22 issue:2 pages:5-9
ISSN: 1378-6121
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Centre for Political Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel welwijs.pdffull article Published 385KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.