ITEM METADATA RECORD
Title: Tien jaar Eurowob: reden voor een feestje?
Authors: Kranenborg, Herke # ×
Issue Date: May-2011
Publisher: Uitgeverij Paris
Series Title: SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht issue:10 pages:217-230
Abstract: Het recht op toegang tot documenten van de EU instellingen is uitgewerkt in Verordening (EG) Nr. 1049/2001 ('de Eurowob'). Tien jaar na aanname kan de balans worden opgemaakt over de waarde van het instrument. Vraag daarbij is of met de Eurowob een effectief recht op toegang tot documenten is vastgelegd. Een antwoord hierop wordt in deze bijdrage gegeven na analyse van de tekst van de Eurowob en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie en het Gerecht.
ISSN: 0165-098X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.