ITEM METADATA RECORD
Title: Geen mensenrechten zonder gevangenispersoneel: verplicht Straatsburg de wetgever in te grijpen?
Authors: Merckx, Tina
Verbruggen, Frank # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen vol:29 issue:130 pages:5-8
Abstract: Op basis van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wordt besloten dat de Belgische overheid verplicht is een minimumdienstverlening door gekwalificeerd personeel te waarborgen bij stakingen in de gevangenissen.
ISSN: 0772-5167
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.