ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe leerlingen vergelijkingsvraagstukken begrijpen en oplossen: toetsing van een procesmodel via de techniek van het navertellen
Authors: Verschaffel, Lieven # ×
Issue Date: 1992
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:69 pages:270-283
Abstract: Volgens de consistentietheorie van Lewis en Mayer (1987) hebben subjecten een duidelijke voorkeur voor vergelijkingsvraagstukken met een consistente structuur ("Piet heeft 37 knikkers. Tom heeft 23 knikkers meer dan Piet. Hoeveel knikkers heeft Tom?"). Worden ze geconfronteerd met een inconsistent vergelijkingsvraagstuk ("Piet heeft 37 knikkers. Hij heeft 23 knikkers minder dan Tom. Hoeveel knikkers heeft Tom?"), dan wordt dit mentaal getransformeerd tot een consistente opgave alvorens tot de keuze van de geschikte rekenoperatie over te gaan. In onderhavig artikel wordt verslag uitgebracht van een onderzoek bij 10-11-jarige basisschoolleerlingen dat tot doel had de consistentiehypothese van Lewis en Mayer (1987) te toetsen, gebruikmakend van de techniek van het navertellen. De resultaten van deze studie leveren overtuigende bijkomende steun voor deze hypothese.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
downloaded-3.pdf Published 11003KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.