ITEM METADATA RECORD
Title: Boehme, Olivier, Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum (Leuven, Lannoo Campus, 2008, 986 p. ISBN 978 90 209 7684 7)
Authors: Heyrman, Peter
Issue Date: 2011
Publisher: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Series Title: Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden vol:126 issue:1
ISSN: 0165-0505
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:KADOC - Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society - miscellaneous
KADOC Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Heyrman_Boehme_Greep_BMGN.pdf Published 41KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.