ITEM METADATA RECORD
Title: Mentaliseren bij ernstige onverklaarde lichamelijke klachten
Authors: Spaans, J.A. ×
Koelen, Jurrijn
Buhring, M. #
Issue Date: 2010
Series Title: Tijdschrift voor Psychotherapie vol:36 pages:5-21
Abstract: Patiënten met ernstige ‘onverklaarde lichamelijke klachten’ (OLK)
blijken gebrekkig te mentaliseren. Zij hebben er moeite mee een
verbinding te ervaren tussen lichamelijke verschijnselen en innerlijke
toestanden. Daarom is tijdens intensieve klinische/deeltijdbehandeling
een lichaamsgerichte mentalisatiefocus van groot belang.
Therapeuten richten zich hierbij op lichaamssignalen van patiënten
en van zichzelf. In hun interventies kan men categorieën
onderscheiden die typisch zijn voor deze Lichaamsgerichte Mentalisatie-
bevorderende therapie (L-MBT).
ISSN: 0165-1188
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Clinical Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.