ITEM METADATA RECORD
Title: Voormalige en onderbenutte industriegebieden in Vlaanderen: een beleid aan evaluatie toe?
Authors: Van Dyck, Barbara # ×
Issue Date: Jan-2011
Series Title: Oikos : Forum voor Sociaal-Ecologische Verandering vol:1 issue:56 pages:72-81
Abstract: Het decreet brownfieldconvenanten is het belangrijkste instrument van het Vlaamse brownfieldbeleid. Het vormt een wettelijk kader voor het afsluiten van convenanten om de herontwikkeling van brownfields — of onderbenutte of voormalige industriegebieden — te stimuleren. Het veronderstelt daarbij dat verouderde en verlaten industrieterreinen, een belangrijke grondreserve vormen waarvan gebruik gemaakt moet worden. Op zich is het initiatief om een faciliterend brownfieldbeleid uit te werken zinvol. Het huidige decreet roept echter bedenkingen op over zinvolheid, doelstellingen, en selectiviteit in de keuze van projecten en partners. De filosofie waarbinnen de convenanten kaderen, ziet het ontbreken van investeerders als voornaamste belemmering om potentieel voor hergebruik te realiseren. Het vinden van financiering zegt echter niets over de inhoud en gevolgen van een brownfieldproject.
ISSN: 1372-3642
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OIKOS_Brownfielddecreet gekaderd.pdf Published 187KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.