ITEM METADATA RECORD
Title: Ook zonder regering wordt er in België geregeerd
Authors: Hooghe, Marc # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken
Series Title: Internationale Spectator: Tijdschrift voor Internationale Politiek vol:65 issue:5 pages:284-287
Abstract: Sinds de federale verkiezingen van juni 2007 sukkelt
België van de ene politieke crisis in de andere. Ook de vervroegde verkiezingen van 2010 brachten wat dat betreft
weinig soelaas. Toch merkt de modale Belg niet zo veel van
al dat aanslepende politieke getouwtrek: de economie en de
begroting doen het relatief goed, terwijl op het internationale en Europese vlak België net zo goed zijn rol speelt als tevoren. De Belgische politieke elite blijkt in staat tot heel veel pragmatisme als het over de begroting of de Europese Unie gaat.
ISSN: 0020-9317
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Political Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
IntSpect65.pdffull text Published 72KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.