ITEM METADATA RECORD
Title: Geweld, autoriteit en dialoog. Aanzet tot een mimetische pedagogiek
Authors: Van Coillie, Geert
Issue Date: 2011
Publisher: Academia Press
Host Document: Leraar met hart en ziel. Naar een pedagogiek van liefde en vrijheid pages:223-296
Article number: 7
Abstract: Vanuit de psychoanalytische antropologie van Jacques Lacan en de cultuurfilosofie van René Girard wordt de aanzet gegeven tot een mimetische pedagogiek die de ervaring en het verlangen van jonge mensen vrijwaart.
ISBN: 978-90-382-1737-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Social Studies and Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.