ITEM METADATA RECORD
Title: Algemeen rookverbod bijna een feit
Authors: Vandeputte, Wim # ×
Issue Date: 6-Apr-2011
Publisher: Kluwer Rechtswetenschappen
Series Title: De Juristenkrant issue:227 pages:4-5
Abstract: Op 1 januari 2010 werd een principieel rookverbod van kracht in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. Voor drankgelegenheden en kansspelinrichtingen van klasse I was er een tijdelijke uitzondering op dat rookverbod. In een arrest van 15 maart 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof die uitzondering, waardoor het bestaande rookverbod zonder verdere wetgevende tussenkomst algemeen wordt vanaf 1 juli 2011.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.