ITEM METADATA RECORD
Title: Sociaal leren als democratische praktijk
Authors: Vandenabeele, Joke ×
Wildemeersch, Danny #
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Performa Uitgeverij
Series Title: Develop vol:4 issue:6 pages:8-14
Abstract: In dit artikel schetsen we onze zoektocht naar een meer sociaal geïnspireerd leermodel. De aandacht voor 'het sociale' in het leren van mensen heeft reeds een lange traditie en het betreft in de eerste plaats twee reeds lang gekende betekenissen: het 'leren voor de groep' en het 'leren door de groep'. In deze eerste betekenis geeft 'sociaal' aan dat mensen niet alleen voor zichzelf leren, maar dat ze ook leren deel te hebben aan sociale, culturele, economische en politieke verbanden. De tweede betekenis is verbonden met het 'leren door de groep'.
ISSN: 1574-8138
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education, Culture and Society
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artDevelop 2010 04.pdf Published 110KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.