ITEM METADATA RECORD
Title: Beperkt netto-jobverlies tijdens crisis verhult een turbulente arbeidsmarkt
Authors: Geurts, Karen # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:4 pages:34-38
Abstract: Het netto-jobverlies viel mee tijdens het eerste crisisjaar in België, maar dat cijfer verhult een turbulent proces van jobcreatie en -destructie. Dankzij een innovatieve methode die HIVA-K.U.Leuven ontwikkelde in samenwerking met de Dienst Statistiek van de RSZ beschikken we vandaag over data die toelaten de reële dynamiek op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. HIVA analyseerde deze unieke Belgische data voor het eerste crisisjaar.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.