ITEM METADATA RECORD
Title: De geïnspireerde vrijheid van denken en spreken van de ethicus in de Kerk in konfrontatie met het leerambtelijk spreken
Authors: Burggraeve, Roger
Issue Date: 1991
Publisher: Katholieke Theologische Universiteit
Host Document: Het recht van spreken binnen de Kerk. Een benadering vanuit het kerkelijk recht en de theologische ethiek pages:33-44
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.