ITEM METADATA RECORD
Title: Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke perspectieven van kinderen in kaart gebracht
Authors: Henckens, Reinhilde
Pollefeyt, Didier
Hutsebaut, Dirk
Dillen, Annemie
Maex, Joke
De Boeck, Ellen
Issue Date: 2011
Publisher: Peeters
Series Title: Instrumenta Theologica vol:33
Abstract: Dit onderzoek vertrekt van de vraag hoe jongeren tussen 10 en 15 jaar in een pluralistische maatschappelijke context omgaan met levensbeschouwing. Hier is weinig grootschalig empirisch onderzoek naar gebeurd terwijl er wel nood aan is omdat de samenleving ingrijpend is veranderd, ook op levensbeschouwelijk vlak. Uit de resultaten blijkt dat bij kinderen vanaf tien jaar verschillende levensbeschouwelijke profielen voorkomen: de diversiteit is even groot als bij volwassenen. Er is ook een samenhang te constateren tussen levensbeschouwelijke profielen en andere persoonlijkheidskenmerken zoals het welbevinden, de houding tegenover etnocentrisme en de houding tegenover morele thema's. En tot slot is gebleken dat het levensbeschouwelijk profiel en de houding en aanpak van de leerkracht levensbeschouwing er wel degelijk toe doet: uit de resultaten valt af te leiden dat de kinderen/jongeren anders scoren naargelang van het profiel, de houding en de aanpak van de leerkracht. Uit deze resultaten kunnen relevante praktijkgeoriënteerde conclusies getrokken worden voor lessen rooms-katholiek onderwijs in het lager en secundair onderwijs en voor de lerarenopleidingen.
ISBN: 978-90-429-2437-6
VABB publication type: VABB-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
Centre for Developmental Psychology (-)
Centre for Academic Teacher Training
Teacher Training, Faculty of Theology and Religious Studies - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.