ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een verbeterde tenlasteneming van de kosten van niet-medische zorg thuis
Authors: Pacolet, Jozef
Merckx, Sigrid
Spruytte, Nele
Cabus, Sofie
Issue Date: 2010
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Het Vlaams Zorgfonds gaf aan het HIVA-K.U.Leuven de opdracht om na te gaan hoe de tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering in de niet-medische kosten van de zorg verder kan verbeterd worden. 'Maximumfactuur', verbeterde of gedifferentieerde mantelzorgpremie, wijzigende tarieven voor de eigen bijdrage ten laste van de gebruiker van diverse diensten, diverse varianten zijn mogelijk. Deze studie omschrijft wat niet-medische kosten zijn, en geeft inzicht in de begrenzing tot waar en onder welke modaliteiten de overheid deze kosten wenst ten laste te nemen. Wij geven een overzicht van de diverse stelsels in Vlaanderen en België en kijken ook naar de modaliteiten in het buitenland. Dan gaan wij op zoek naar de omvang van de diverse kosten. Deze kosten zijn administratief niet altijd of zelfs per definitie niet gekend, zodat men ze bij de hulpbehoevende persoon zelf moet gaan bevragen. Ook stelt zich de vraag of niet een ruimere doelgroep dan de huidige genieters van de mantelzorgpremie moet bereikt worden. En in welke mate zijn deze kosten voor de hulpbehoevende persoon draagbaar?

Dit onderzoek organiseerde een grote en grondige bevraging bij 527 gerechtigden op de mantelzorgpremie in de Vlaamse Zorgverzekering en bij 113 gerechtigden op het Forfait chronisch zieken in de ziekteverzekering Alle medische en niet-medische kosten in de thuissituatie die de zorgbehoevende personen zelf moeten dragen, worden in beeld gebracht. Op basis daarvan worden verschillende formules van verbeterde tenlasteneming door de overheid voorgesteld. Ook de budgettaire implicatie voor de overheid is berekend. Deze varieert van quasi geen bijkomende budgetten indien men de verbetering beperkt tot enkel de zwaar hulpbehoevende personen met hoge kosten en een laag inkomen (1,4 miljoen euro extra nodig) tot een jaarlijkse meeruitgave van 68 miljoen euro bij een minder selectief stelsel. Aan de overheid om een keuze te maken.
ISBN: 9789055504671
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Naar een verbeterde tenlasteneming van de kosten van niet-medische zorg thuis.pdf Published 1336KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.