ITEM METADATA RECORD
Title: Imitatie bij kinderen met een typische ontwikkeling en met een autismespectrumstoornis
Authors: Vanvuchelen, Marleen ×
Roeyers, Herbert
De Weerdt, Willy #
Issue Date: Jan-2011
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:1 pages:36-45
Abstract: Imitatief leren is van vitaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. Imitatie impliceert dat een waargenomen input vertaald wordt naar een motorische output. Dit is het resultaat van selectie- en correspondentieprocessen. Kinderen imiteren op twee niveaus: action-level en program-level imitatie. De Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) meet de imitatieontwikkeling van kinderen tussen 1 en 4.9 jaar. Met toenemende evidentie wordt aangenomen dat jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) problemen hebben met procedurale en lichaamsimitatie. De klinische bruikbaarheid van een imitatieonderzoek voor de diagnose van ASS op peuter- en kleuterleeftijd wordt toegelicht.
ISSN: 1370-706X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Faculty of Movement and Rehabilitation Sciences - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vanvuchelen ea Logopedie 2011.pdfMain article Published 625KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.