ITEM METADATA RECORD
Title: Democratie: procedures met ethische fundamenten
Authors: Verstraeten, Johan
Issue Date: 2009
Publisher: Lannoo
Host Document: Frank Swaelen. Levenslang engagement pages:122-137
Abstract: In dit artikel wordt aangetoond dat democratie meer is dan de macht van de meerderheid. De ethische fundamenten worden verhelderd van de grondrechten die aan de basis liggen van een gezonde democratie, alsook van het sociaal contract, de scheiding der machten en de dialoog.
ISBN: 978 90 209 8636 5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.