ITEM METADATA RECORD
Title: Meetbare en auditeerbare efficiëntiewinsten in de overheid
Authors: Stroobants, Jesse ×
Bouckaert, Geert #
Issue Date: Jun-2011
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:16 issue:2 pages:46-56
Abstract: In haar streven naar een meer slagkrachtige overheid (als één van de ‘Vlaanderen in Actie Pact 2020’-doorbraken) heeft het College van Ambtenaren-Generaal (CAG), in opdracht van de Vlaamse Regering, een meerjarenprogramma uitgewerkt dat moet resulteren in permanente efficiëntiewinsten binnen de publieke sector. Daarbij stelt de Vlaamse Regering als voorwaarden dat de beoogde efficiëntieverhogingen significant, meetbaar en auditeerbaar dienen te zijn, en een vergelijking met de best presterende regio’s moeten kunnen doorstaan. Met deze bijdrage willen we dieper ingaan op het concept van efficiëntiewinsten in de overheid, waarbij efficiëntie beschouwd wordt in de ruime context van een performant overheidsoptreden. Naast een definiëring van het begrip van efficiëntiewinsten in de publieke sector, legt dit artikel zich toe op de voorwaarden van meetbaarheid en auditeerbaarheid ervan. We hanteren een stapsgewijze benadering voor het meetproces van efficiëntiewinsten, gaande van het identificeren van potentiële winsten op het vlak van efficiëntie tot en met de rapportering van de daadwerkelijk bereikte resultaten. We benadrukken tot slot het belang van audit als ondersteunend element van dit meet- en rapporteringsproces, en als instrument voor het onafhankelijk valideren van de door de overheidsentiteiten gerapporteerde efficiëntiewinsten.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VTOM_16_nr2_2011_Stroobants_Bouckaert.pdfArtikel Published 1009KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.