ITEM METADATA RECORD
Title: De aardse kookpot: over het al of niet bestaan van mantelpluimen
Authors: Sintubin, Manuel # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap issue:33 pages:10-12
Abstract: De Hawaïaanse eilanden worden gezien als het archetype van een 'hotspot' of gloeipunt, maar wat de achterliggende, of beter gezegd de onderliggende oorzaak is van het Hawaïaanse gloeipunt en van ongeveer vijftig andere gloeipunten op Aarde, blijft tot op heden het onderwerp van verhitte discussies binnen de geologische gemeenschap. Alles draait rond de vraag hoe het eraan toegaat in de aardse kookpot.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Karakter-Sintubin2011.pdf Published 639KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.