ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijsloopbanen van tweede generatie migrantenjongeren: een sequentie analyse
Authors: de Valk, Helga ×
Baysu, Gulseli #
Issue Date: 2011
Publisher: N.V. Drukkerij "'T Koggeschip"
Series Title: Mens en Maatschappij
Conference: TIES (The Integration of European Second Generation) Research Training Network Final conference location:Paris, France date:26-28 May 2010
Abstract: In dit paper beschrijven en verklaren we de onderwijsloopbanen van tweede generatie migrantenjongeren in een aantal Europese landen. We bekijken de routes die zij nemen in het onderwijssysteem en gebruiken daarvoor sequentie analysetechnieken. Op basis van de gereconstrueerde paden passen we exploratieve optimal matching toe gevolgd door een cluster analyse. We gebruiken data uit vijf Europese steden in drie landen uit de survey The Integration of the European Second generation (TIES, 2007/2008). De gekozen landen verschillen sterk in de organisatie van hun onderwijssysteem en varieren van een ‘comprehensive’ schoolsysteem in Zweden (Stockholm) tot meer rigide en hierarchische ‘tracking’ systemen zoals in Oostenrijk (Wenen en Linz). Belgie (Antwerpen en Brussel) neemt wat dit betreft een middenpositie in. Onze total steekproef omdat bijna 3,000 jongeren in de leeftijd 18 tot 35 jaar van de tweede generatie Turken en Marokkanen alsook jongeren van de meerderheidsgroep. Ten eerste maken we een vergelijking van de onderwijsloopbanen van de tweede generatie en de meerderheidsgroep en beschrijven de meest dominante paden. Ten tweede, vragen we ons af hoe en in welke mate loopbanen verschillen tussen jongeren van diverse herkomst en tussen jongeren in verschillende onderwijsstructuren. Tenslotte trachten we te verklaren hoe onderwijsloopbanen worden gevormd door individuele karakteristieken, en beschikbare hulpbronnen in de familie en de school context. Onze resultaten laten zien dat schoolloopbanen zeer divers zijn en vooral in de onderwijssystemen waar veel tracking voorkomt. De tweede generatie volgt vaker korte trajecten in het onderwijs alsmede niet academische paden dan hun leeftijdsgenoten van de meerderheidsgroep. Individuele, familie en school hulpbrinenenn hebben een duidelijke invloed op de opleidingspaden, maar verschillen naar schoolsysteem.
ISSN: 0025-9454
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Social and Cultural Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.