ITEM METADATA RECORD
Title: Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Duitsland en Nederland: een analyse van jonge moslims in twee Europese hoofdsteden
Authors: Fleischmann, Fenella # ×
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum
Series Title: Migrantenstudies issue:2 pages:199-219
Abstract: In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen islamitische religiositeit en
sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie onder de Turkse tweede
generatie in Amsterdam en Berlijn. Nieuwe enqueˆtedata van het TIES-project
maken het mogelijk om verschillende dimensies van religiositeit empirisch te
onderscheiden. In Amsterdam blijken religieuze identificatie en geloofspraktijk
minder sterk samen te hangen met publieke dimensies van religiositeit dan in
Berlijn. Een betere integratie in termen van een hogere opleiding en betere
taalbeheersing zijn in Berlijn gerelateerd aan een lager niveau van religiositeit
in al haar vormen. In Berlijn gaat een sociale achterstandspositie gepaard met
een hogere mate van religieuze identificatie en geloofspraktijk, maar ook met
meer radicale claims omtrent de positie van de islam in de politiek. In
Amsterdam daarentegen is alleen de steun voor een grotere rol van de islam
in de politiek en het publieke domein negatief gerelateerd aan integratie.
Religieuze identificatie hangt echter niet, en geloofspraktijk zelfs positief
samen met de hoogste behaalde opleiding. Het verschil in differentiatie van
religiositeit in het publieke en prive´domein in de twee steden is gerelateerd aan
verschillende institutionele benaderingen van de islam in Nederland en Duitsland.
In Duitsland bestaat geen institutionele steun voor islamitische religiositeit
vanuit de overheid; in Nederland krijgen islamitische instituties enerzijds
overheidssteun, terwijl er anderzijds uitgesproken weerstand bestaat tegen de
manifestatie van de islam in de publieke sfeer.
ISSN: 0169-5169
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Social and Cultural Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Fleischmann Migrantenstudies 26-2 2010.pdf Published 862KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.