ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van gevorderde osteoporose met teriparatide [recombinant humaan parathormoonfragment PTH(1-34)]
Authors: Peeters, E
Matthyssen, P
Van Hamme, G
Dejaeger, M
Gielen, Evelien
Boonen, Steven # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:4 pages:155-160
Abstract: Het parathormoonfragment teriparatide is een anabool product dat de botvorming stimuleert, in tegenstelling tot resorptieremmers die botverlies tegengaan. Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenis van een 83-jarige vrouw met gekende wervelindeukingsfracturen, die een nieuwe wervelinzakking ontwikkelde onder behandeling met calcium, vitamine D en een bisfosfonaat. Dit laatste werd gestopt en een behandeling met teriparatide opgestart. Aan de hand van literatuurgegevens wordt bondig ingegaan op het werkingsmechanisme van teriparatide, zijn effecten op de botdensiteit en het fractuurrisico, zijn veiligheidsprofiel en plaats in de behandeling van postmenopauzale osteoporose.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Gerontology and Geriatrics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.