ITEM METADATA RECORD
Title: EHBO
Other Titles: Eerste hulp bij ongevallen
Authors: Broos, Paul
Nijs, Stefaan
Sabbe, Marc
Stockmans, Filip
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Abstract: Iedereen heeft de morele plicht zijn medemens in nood naar best vermogen bij te staan. In onze moderne samenleving staan een grote groep artsen, een brede waaier van paramedisch personeel en een hele reeks geavanceerde apparatuur ter beschikking om slachtoffers van ongevallen de beste medische zorgen toe te dienen. Tussen het tijdstip van het ongeval en de eigenlijke medische verzorging verloopt er echter nog heel wat tijd. Om te voorkomen dat de toestans van een ongevalsslachtoffer in deze tijdsspanne beduidend verslechtert, is eerste hulp bij ongevallen onmisbaar. Dit handboek wil voor de EHBO'er een leidraad zijn voor de hulpverlening bij frequent en minder frequent voorkomende ongevallen. De ongevalssituaties worden op een leesbare en bevattelijke wijze in een logische volgorde besproken, en met vele figuren geïllustreerd.
Dit boek bevat de reanimatierichtlijnen van 2010.
ISBN: 978-90-334-8499-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Emergency Medicine
Surgery - miscellaneous (-)
Traumatology Section (-)
Faculty of Medicine - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.