ITEM METADATA RECORD
Title: De strijd voor een stad op mensenmaat in Gent. Het Pandinistisch Verblijvingsfront en de herwaardering van de stad als woonomgeving
Authors: Oosterlynck, Stijn ×
Debruyne, Pascal #
Issue Date: 2010
Series Title: Brood en Rozen: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen issue:3 pages:24-41
Abstract: Eind jaren 1970 streed het Pandinistisch Verblijvingsfront voor het behoud van de woonfunctie in het Pand in de historische Gents wijk het Patershol. Die strijd speelde zich af in een periode van grote verschuivingen in
de visie en praktijk van stadsplanning en -vernieuwing. De jarenlang opgebouwde spanning tussen de vigerende autoritaire en modernistische vormen van planning en nieuwe, meer op inspraak en leefbaarheid
gerichte vormen van stadsplanning kwam volop tot uitbarsting in de strijd van de pandinisten. In dit artikel plaatsen we het Pandinistisch Verblijvingsfront (een allusie op het Sandinistische Bevrijdingsfront in
Nicaragua) in de historische context van de opkomst van sociale stadsvernieuwing en analyseren we hoe de dichte sociale relaties in deze bijzondere woongemeenschap de basis vormden voor een strijd voor de herwaardering
van oude stadswijken, met inspraak van de bewoners en respect voor het bestaande sociale weefsel en de woonfunctie.
ISSN: 1370-7477
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Urban and Regional Planning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Oosterlynck Debruyne [Strijd voor stad op mensenmaat Hydra 2010.pdf Published 679KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.