ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe zijn vrijheid en morele verantwoordelijkheid mogelijk in een deterministisch universum? Frankfurts antwoord
Authors: Cuypers, Stefaan
Issue Date: 2011
Publisher: Lemniscaat
Host Document: Hoezo vrije wil? pages:213-231
Article number: 11
Abstract: Dit hoofdstuk behandelt het antwoord van Harry G. Frankfurt op de vraag naar de mogelijkheid van vrijheid en morele verantwoordelijkheid in een deterministisch universum. Deze amerikaanse filosoof bekleedt een centrale positie in het debat over vrijheid, morele verantwoordelijkheid en determinisme binnen de hedendaagse, analytische wijsbegeerte. Frankfurts compatibilistische antwoord bestaat uit drie elementen, namelijk de thesis dat het principe van alternatieve mogelijkheden onwaar is, het hiërarchische model van wilsvrijheid en de stelling dat zelf-identificatie voldoende is voor morele verantwoordelijkheid.
ISBN: 978-90-477-0331-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Logic and Philosophy of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.