ITEM METADATA RECORD
Title: Vertrouwen is goed, controle is beter?
Authors: Hooghe, Marc # ×
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Kluwer Documenta
Series Title: Orde van de Dag: Criminaliteit en Samenleving vol:13 issue:4 pages:27-30
Abstract: Binnen een democratisch politiek systeem bestaat onvermijdelijk een enigszins dubbelzinnige houding ten opzichte van het vertrouwen in de politieke en juridische instellingen. Aan de ene kant verwachten we inderdaad een zekere mate van vertrouwen, omdat dit een onderdeel is van de legitimiteit van de democratische instellingen. Als burgers geen vertrouwen (meer) hebben in de instellingen, dan betekent dat onvermijdelijk dat ze niet het gevoel hebben dat de democratie optimaal functioneert. Dat is op zich problematisch: we verwachten dat de bevolking een positief oordeel heeft over het functioneren van de democratische instellingen. Bovendien heeft een gebrek aan vertrouwen ook belangrijke maatschappelijke gevolgen. We weten inderdaad dat de bereidheid om de wetgeving op te volgen mee afhangt van het vertrouwen dat men heeft in de instellingen (Tyler, 1990). Als dat vertrouwen er niet meer is, dan wordt het ook steeds moeilijker om wetgeving te laten opvolgen binnen de samenleving, met alle nefaste gevolgen van dien. Aan de andere kant verwachten we echter al evenmin dat burgers een blind vertrouwen hebben in de instellingen. Hier geldt zelfs het tegenovergestelde: we verwachten dat burgers het functioneren van de instellingen op de voet volgen en evalueren. Als gevolg van de gestegen opleidingsgraad van de bevolking en de betere informatie die burgers ontvangen, kunnen we zelfs van de verwachting uitgaan dat die kritische blik op de instellingen nog verder terrein zal winnen (Norris, 1999). Pierre Rosanvallon (2006) wijst er zelfs op dat wantrouwen een belangrijk onderdeel is van het democratische politieke ethos. Moderne grondwetten gaan ervan uit dat elke vorm van machtsuitoefening op de een of andere manier gecontroleerd moet worden. Vanuit dit perspectief valt het dus juist zeer te waarderen dat de burgers kritisch kijken naar het functioneren van de instellingen, en dus ook naar de manier waarop politie en gerecht werken. Uiteraard kunnen ook burgers die een hoog vertrouwensniveau hebben, nog altijd kritisch naar het functioneren van de instellingen kijken, maar in de internationale literatuur valt het toch op dat wantrouwen en een kritische blik vaak in één adem worden genoemd.
ISSN: 1781-9210
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Political Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vertrouwen Controle.pdffull article Published 324KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.