ITEM METADATA RECORD
Title: Overzicht van de in België geregistreerde griepgevallen in de eerste fase van de griepepidemie tussen 23 april en 13 juli 2009
Authors: Robesyn, Emmanuel ×
De Schrijver, Koen
Quoilin, Sophie
Reynders, Daniel
Van Ranst, Marc #
Issue Date: 2010
Publisher: Geneeskundige Hoofinspectie van de Volksgezondheid (GHI), Afdeling Infectieziekten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
Series Title: Bulletin Infectieziekten vol:4 issue:74
Article number: 0
Abstract: Tussen 23 april en 13 juli 2009 werden in België 126 gevallen van geconfirmeerde influenza type A/H1N1 geregistreerd. Deze periode komt overeen met de vertragingsfase (containmentsfase) van het WGO-grieppandemieplan. Van de 126 gevallen vertoonde 92% koorts, 94% hoesten en 24% vertoonde klachten van dyspneu. Coördinatie, contactonderzoek en chemoprofylaxe waren de belangrijkste controlemaatregelen.
ISSN: 0925-711X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
Department of Health and Technology - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.