ITEM METADATA RECORD
Title: Oud, ouder, out: opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bedienden tegen de pensioenleeftijd en het verbod op leeftijdsdiscriminatie
Other Titles: Noot onder GwH 30 september 2010, nr. 107/2010
Authors: Vandeputte, Wim # ×
Issue Date: 9-Feb-2011
Publisher: Larcier
Series Title: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent CAHIERS issue:3 pages:173-177
Abstract: Noot bij een arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 september 2010, waarin het Hof het volgende heeft beslist:
"Artikel 83, § 1 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat in een verkorte opzeggingstermijn voorziet voor bedienden die de pensioengerechtigde leeftijd naderen of deze leeftijd bereikt hebben, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet."
ISSN: 1781-8079
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.