ITEM METADATA RECORD
Title: Auteursrecht en vrije meningsuiting. Een verhouding uit balans?
Authors: Feyen, Stef # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Larcier
Series Title: Auteurs en Media issue:6
Abstract: Privaatrecht en grondwettelijk recht schijnen steeds intiemer verweven te worden, en die grotere verwevenheid geldt ook voor
het auteursrecht en het recht op vrije meningsuiting. Daarom is er nood aan een analytisch kader van waaruit “botsingen”
tussen deze twee rechten kunnen begrepen worden. In dit artikel zal ik argumenteren dat de conceptualisdering van het
auteursrecht als mensenrecht, een dergelijk kader kan bieden. Op deze manier wordt de botsing tussen auteursrecht en vrije
meningsuiting een vraag over het afwegen van grondrechten. Aan de hand van het arrest Appleby van het E.H.R.M.,
en met behulp van enkele rechtstheoretische en rechtsvergelijkende uitweidingen, tracht ik de meer specifieke contouren van
dat mensenrechtelijk kader te schetsen. Mijn betrachting zal zijn om een middenweg tussen rechtszekerheid en flexibiliteit
te zoeken. Bij wijze van voorbeeld, toets ik tevens de Belgische Auteurswet aan dit kader en ten slotte tracht ik enkele
richtlijnen mee te geven voor een meer performante en pertinente rechtspraak.
ISSN: 1370-6039
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Auteursrecht en vrije meningsuiting. Een verhouding uit balans, A&M 2009, 585-607.pdfMain article (pdf) Published 201KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.