ITEM METADATA RECORD
Title: Verdragsrechtelijke inwerking. Enkele overwegingen omtrent de inwerkingsmechanismen in de Belgische rechtsorde en hun rechtstheoretische grondslag
Authors: Feyen, Stef # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken pages:166-202
Abstract: De verhouding tussen internationaal en nationaal recht, en dan meer bepaald tussen verdragen en de
Grondwet, vormt reeds jarenlang voorwerp van intense discussie tussen rechtsgeleerden. In deze
bijdrage wordt getracht de gevoeligheden van deze verhouding bloot te leggen, en wel vanuit een
rechtstheoretische invalshoek. De bijdrage behandelt in een eerste, abstract deel bondig enkele
gezaghebbende auteurs die hun licht hebben laten schijnen op het probleem. Daarna wordt de praktijk
in het tweede deel onder de loep genomen en vervolgens worden praktijk en theorie onderling
gee¨valueerd: hierbij valt een schare incongruenties en incoherenties te ontwaren. Ten slotte wordt de
verhouding vanuit een breder maatschappelijk perspectief belicht, teneinde de kern van het probleem
te analyseren. Daarin zullen we vaststellen dat de relativiteit van het recht niet toelaat een definitief
antwoord te formuleren op de centrale vraag van deze bijdrage, namelijk welke norm voorrang krijgt
bij conflicten tussen de Grondwet en het verdrag.
Description: Gedeelde winnaar van de C.D.P.K.-prijs voor studenten
ISSN: 1379-0323
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Verdragsrechtelijke inwerking. Enkele overwegingen omtrent de inwerkingsmechanismen in de Belgische rechtsorde en hun rechtstheoretische grondslag, C.D.P.K. 2008, 166-202.pdfMain article (pdf) Published 276KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.