ITEM METADATA RECORD
Title: Medicatie op maat: evaluatie van de implementatie van een geneesmiddelendistributiesysteem in een woon- en zorgcentrum
Authors: De Greef, Bram
Goorden, Dieter
Put, Leen
Soetemans, Bram
Verhaeghe, Elise
Vissers, Lies
Brys, Iris
Staes, Jan
De Rijdt, Thomas
Cortoos, Pieter-Jan
Foulon, Veerle #
Issue Date: Sep-2010
Conference: PharmCare Symposium edition:1 location:Brussels date:18 September 2010
Abstract: Inleiding:
Medicatie op maat is het verdelen van medicatie per patiënt en per innamemoment. Geautomatiseerde distributiesystemen (GDS) die dit realiseren, beloven een goedkoper, efficiënter en veiliger medicatiemanagement. Er is weinig geweten over de aanpassingen van het voorschrijfgedrag na implementatie van dergelijk systeem, de impact op fouten, en de verwachtingen van zorgverleners met betrekking tot de invoering er van.

Doelstelling:
Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van artsen, de incidentie van fouten bij het klaarzetten van de medicatie en bevindingen en verwachtingen omtrent medicatie op maat naar aanleiding van de implementatie van een GDS.

Methodologie:
Er werd onderzoek gedaan naar de implementatie van medicatie op maat in het woon-en zorgcentrum Sint-Elisabeth (OCMW) te Duffel. Hierbij werd nauw samengewerkt met apotheek ‘De Lindeboom’ te Sint-Katelijne-Waver. In eerste instantie werd een formularium opgesteld. Er werd nagegaan in welke mate het voorschrijfgedrag van de artsen voor en na implementatie van het GDS conform was met dit formularium. Aan de hand van een foutenanalyse werden de medicatiefouten voor en na vergeleken. Tot slot werd met interviews gepeild naar de verwachtingen en bevindingen in verband met het GDS.

Resultaten:
Het project toonde aan dat na implementatie van het GDS het formularium minder goed gevolgd werd. De foutenanalyse gaf een significante foutendaling na implementatie. De kwalitatieve analyse toonde aan dat het personeel over het algemeen tevreden was met de medicatie in zakjes. De werkdruk voor de dagverpleegkundigen en de apotheker werd verhoogd, terwijl voor de nachtverpleegkundigen de werkdruk verminderde. Verdere inspanningen blijken nodig te zijn om het proces te optimaliseren.

Conclusie:
Invoeren van het GDS leidde tot positieve resultaten wat betreft medicatiefouten, en tot tevredenheid bij het personeel. Of het formularium effectief minder goed gevolgd wordt na implementatie van het GDS moet verder bekeken worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics (-)
Faculty of Pharmaceutical Sciences - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.