ITEM METADATA RECORD
Title: Intergenerationele rechtvaardigheid. Een vergelijking van de belangrijkste theorieën. (Vertaald door V. Achten)
Authors: Gosseries, Axel
Contributors: Achten, Veerle
Issue Date: Dec-2008
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:18 issue:4 pages:537-556
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:European Centre for Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.