ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale statuspiramiden van de sport: Sporen van en voor vernieuwend onderzoek [Social status pyramides of sport: traces of and for novel reserach]
Authors: Taks, Marijke # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Sportimonium vol:28 issue:3-4 pages:128-133
Abstract: Roland Renson was de eerste die in België sociale statuspiramiden van de sport heeft geconceptualiseerd. In deze bijdrage gaan wij op zoek naar de historische sporen van dit vernieuwend onderzoek dat bovendien de aanzet heeft gegeven tot verschillende vervolgstudies. Zo hebben de statuspiramiden ontegensprekelijk ook een doorslaggevende rol gespeeld in de concretisering en uitbouw van mijn eigen onderzoeksinteresses, te beginnen met het doctoraatsproefschrift dat ik onder Rolands promotorschap in juni 1994 heb verdedigd. Deze bijdrage zal dan ook verhalen hoe wetenschappelijke vernieuwing en progressie tot stand kunnen komen, eens de lont wordt aangestoken.
ISSN: 0779-4959
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Sociocultural Kinesiology and Sport Management (-)
Policy in Sports & Physical Activity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
bijdrage_marijke_t[1].pdf Published 7860KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.