ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuwe mijlpaal in het Nederlands als Tweede of als Vreemde Taal?
Authors: De Wachter, Lieve # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Series Title: Internationale Neerlandistiek
Abstract: De afgelopen tien jaar hebben er op het gebied van elektronische leermiddelen, didactische werkvormen en NT2/NVT-leergangen zoveel veranderingen plaatsgevonden dat men zich kan afvragen of ook het NT2/NVT-onderwijs niet fundamenteel veranderd is.
Dit artikel biedt een overzicht van de voornaamste veranderingen en toont wat de toekomst mogelijk biedt.
ISSN: 1876-9071
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.