ITEM METADATA RECORD
Title: Strijden voor diversiteit. Succesvolle buurtparken in Gent
Authors: De Vos, Els # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening vol:90 issue:4 pages:44-47
Abstract: Uiteenlopende subgroepen ontmoeten elkaar in stedelijke parken: mannen, vrouwen, kinderen, migranten of skaters. Bepaalde (delen van) parken worden tijdelijk toegeëigend door homoseksuele bezoekers, andere door migrantenvrouwen en kinderen. Het gebruik en ontwerp van parken wordt in belangrijke mate gekleurd door de tijdgeest, gender, etniciteit, leeftijd, klasse, levensstijl en zelfs seksualiteit. De wisselwerking tussen de fysieke en sociale ruimte staat hierbij centraal.
ISSN: 1384-6531
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Urbanity & Architecture (OSA) (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.