ITEM METADATA RECORD
Title: Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht
Authors: Sagaert, Vincent # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht issue:3 pages:1351-1405
Conference: Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Belgische en Nederlandse recht. location:Utrecht date:19-20 november 2004
Description: Utrecht: toelichting en verdediging van het preadvies
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.