ITEM METADATA RECORD
Title: Exploratie van de verschillen in ervaring tussen artsen en verpleegkundigen met betrekking tot het ethische besluitvormingsproces rond het levenseinde
Authors: De Vuyst, Annelies
Cannaerts, Nancy
Rombouts, Walter
Dierckx de Casterlé, Bernadette #
Issue Date: 2007
Conference: Wetenschappelijk congres LEVV 'Waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten: EB-emprovements location:Amsterdam, the Netherlands date:30 November 2007
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.