ITEM METADATA RECORD
Title: Bijwerkingen van niet-steroÏde anti-inflammatoire geneesmiddelen op de maagdarmtractus
Authors: Hiele, Martin # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:8 pages:581-588
Abstract: Het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) en acetylsalicylzuur geeft aanleiding tot een belangrijk risico van bijwerkingen ter hoogte van de maagdarmtractus. Tot de ernstige bijwerkingen behoort vooral de gastro-intestinale bloeding. Het veelvuldig gebruik van deze middelen geeft op bevolkingsniveau aanleiding tot een substantiële morbiditeit en zelfs mortaliteit.
Het risico van ernstige verwikkelingen is niet voor alle patiënten even groot. Er zijn duidelijke risicofactoren: hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik van corticosteroïden, antistollingstherapie en mogelijk ook bepaalde antidepressiva (SSRI's), aanwezigheid van Helicobacter pylori, en - vooral - een vroegere ulcusverwikkeling. Ook de dosis en het type NSAID bepalen de grootte van het risico. Naast het spaarzaam gebruik van de NSAID's kan in bepaalde omstandigheden gedacht worden aan preventieve strategieën, zoals het gebruik van COX-2-specifieke NSAID's of het gelijktijdig gebruik van protonpompremmers of misoprostol. Deze maatregelen kunnen het risico van verwikkelingen met ongeveer 50% verlagen, wat aanvaardbaar kan zijn voor patiënten met een licht tot matig verhoogd risico, maar bij een zeer hoog initieel risico worden NSAID's daarom nog niet veilig.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Translational Research in GastroIntestinal Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.