ITEM METADATA RECORD
Title: Acute diarree bij de volwassene: oorzaken en behandeling
Authors: Hiele, Martin # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:64 pages:1166-1169
Abstract: Acute diarree is een veelvoorkomende, meestal banale aandoening, die toch een aanzienlijke impact uitoefent op ons gezondheidssysteem.
De oorzaak is bacterieel in 25 tot maximum 50% van de gevallen. Binnen de bacteriële oorzaken is er de laatste jaren een belangrijke verschuiving waarbij het belang van Salmonella relatief afneemt ten opzichte van Campylobacter. Bovendien is nu ongeveer de helft van de Campylobacter-isolaten resistent tegen fluorochinolonen.
In de behandeling is aandacht voor de vocht- en zoutbalans de belangrijkste maatregel. Aangezien de evolutie meestal spontaan gunstig en de oorzaak in veel gevallen niet-bacterieel is, dienen antibiotica slechts opgestart te worden bij patiënten met ernstige diarree en bij deze met matig ernstige diarree die vanwege comorbiditeit een groter risico op verwikkelingen lopen. Klassiek wordt een empirische therapie met een fluorochinolon aanbevolen, maar er zijn argumenten om dit te herzien en eerder te kiezen voor azitromycine (oraal) of een combinatie van een fluorochinolon en erytromycine (indien intraveneuze toediening noodzakelijk is).
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Translational Research in GastroIntestinal Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.