ITEM METADATA RECORD
Title: Dante, Calimero en de rechter-econoom. Over de mogelijkheden en de beperkingen van het gebruik van economische theorieën en econometrisch bewijsmateriaal in mededingingszaken
Authors: Van den Bergh, Roger # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Uitgeverij Paris
Series Title: SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht vol:51 issue:1/2 pages:10-19
ISSN: 0165-098X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.