ITEM METADATA RECORD
Title: Armoede te huur. Ervaringsdeskundigheid op een schoteltje
Authors: Goris, Birgit
Van Opstal, Wim # ×
Issue Date: 2010
Series Title: Alert voor Sociaal Werk en Politiek issue:5 pages:51-59
Abstract: Het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, loopt op haar laatste benen. Het Belgische motto luidde: ‘De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen’. Een uitspraak die wijst op de noodzaak van een brede maatschappelijke inzet en betrokkenheid van het beleid, de hulp- en dienstverlening, armen en niet-armen. Cijfers en onderzoek tonen aan dat één persoon op zeven in België onder de armoedegrens leeft, ondanks het vangnet van onze sociale bijstand en sociale zekerheid. Al verbergt het zich nog zo goed, armoede is ook in ons land een reëel probleem. De aanpak van dit probleem moet vertrekken vanuit hoe mensen die in armoede leven hun situatie beleven en ervaren. Die expertise is vaak niet aanwezig bij professionals die zich inzetten voor armoedebestrijding. En dus moeten er bruggen gebouwd worden. Sinds enkele jaren bestaat er een opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede, waar generatiearmen geleerd wordt om hun ervaringen deskundig aan te wenden in functie van de strijd tegen armoede. Recent werd in Limburg een Team voor Advies en Ondersteuning (TAO) opgestart. Organisaties kunnen daar als het ware een tandem van een ervaringsdeskundige met een anders opgeleide deskundige ‘inhuren’. In een evaluatieonderzoek werden de kansen en valkuilen van dit project nader onderzocht
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.