ITEM METADATA RECORD
Title: Het nieuwe werkervaringsprogramma: een evaluatie
Authors: De Cuyper, Peter ×
Jacobs, Laura
Van Opstal, Wim #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:4 pages:55-59
Abstract: ‘Werkervaring’ is een instrument binnen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid dat voor langdurig werkzoekenden een brug wil slaan tussen werkloosheid en reguliere tewerkstelling. Dit gebeurt door het aanbieden van werkervaring in combinatie met opleiding en begeleiding op en naast de werkvloer. Tot 1 januari 2009 kreeg deze maatregel vorm in het Werkervaringsplan-plus, of WEP+. Vanaf 1 januari 2009 werd WEP+ grondig hervormd. Via een evaluatie-onderzoek brachten we de financiële, inhoudelijke en organisatorische impact van het nieuwe werkervaringsprogramma in kaart.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Social Work - UC Leuven
Research Group Sustainable Development
Research Group Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.