ITEM METADATA RECORD
Title: De juridische strijd tegen antidemocratische organisaties: enkele bedenkingen bij het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de Turkse Welvaartspartij
Authors: Sottiaux, Stefan ×
De Prins, Dajo #
Issue Date: 2002
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:57 pages:219-232
ISSN: 0040-7437
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.