ITEM METADATA RECORD
Title: Minimaal invasieve ablatieve behandelingen voor kleine renale massa’s: overzicht en literatuurstudie
Authors: Tailly, Thomas ×
Oyen, Raymond
Joniau, Steven #
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Andro-Logic vol:6 issue:4
Abstract: Renaal cel carcinoma (RCC) is de derde meest voorkomende maligniteit op urologisch vlak, na prostaaten
blaaskanker, en staat in voor ongeveer 3-4% van alle kwaadaardige letsels bij volwassenen. Hoewel
RCC minder voorkomend is dan prostaat- of blaaskanker, heeft deze kanker echter een minder goede
prognose met een minder goede overlevingskans op 5 jaar, vergeleken met prostaat- en blaaskanker (1).
Met de technische vooruitgang en algemene beschikbaarheid van de beeldvormings-modaliteiten zoals CT
en MRI, worden meer en meer RCC’s per toeval en in asymptomatisch stadium ontdekt (ongeveer 60% van
alle renale tumoren) (2). Het betreft hier dan voornamelijk kleinere tumoren in een lager TNM stadium (3)
en het grootste deel hiervan wordt vastgesteld bij oudere mensen (≥ 70 jaar) reeds belast met een aantal
comorbiditeiten welke een verhoogd risico met zich meebrengen in geval van chirurgische interventie (4).
Waar vroeger een radicale nefrectomie de gouden standaard was in de behandeling van deze letsels, heeft
deze plaats geruimd voor de nephronsparende chirurgie, de partiële nefrectomie (5).
Hoewel we weten dat de meeste van deze kleine letsels traag groeien en weinig metastatisch potentieel
vertonen, heeft ruim een derde van deze letsels toch agressieve eigenschappen op APO, waardoor het
natuurlijke verloop van dergelijke letsels toch nog onvoorspelbaar is (6).
Voor dergelijke letsels in dergelijke populatie moeten de voor- en nadelen van elke behandelingsoptie per
patiënt afgewogen worden. Enerzijds kan er een conservatief beleid aangenomen worden, waarbij de patiënt
regelmatige beeldvorming ondergaat om de evolutie van het letsel te volgen: Actieve Monitoring. Anderzijds is
er de optie heelkundige behandeling van dit letsel door middel van radicale nefrectomie, partiële nefrectomie
of minimaal invasieve behandelingen.
De twee belangrijkste en meest bestudeerde minimaal invasieve behandelingsmodaliteiten zijn radiofrequentie
ablatie (RFA) en cryo-ablatie (CA). Andere opties zoals high intensity focal ultrasound (HIFU) en microwave
therapie worden ook bestudeerd.
ISSN: 1781-6041
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Radiology
Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.