ITEM METADATA RECORD
Title: Het striplabyrint. Over onduidelijke leeftijdsprofielen en meervoudige adressering
Authors: Lefèvre, Pascal ×
Kempeneers, Michel #
Issue Date: 2010
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur issue:83 pages:81-91
Abstract: Terwijl bij kinder- en jeugdboeken tamelijk afgebakende leeftijdscriteria worden gebruikt door boekuitgevers en -verkopers, is dat bij strips veel minder het geval. Hoewel een categorie als Young Adult eigenlijk niet wordt gebruikt in de stripwereld, valt een deel van het totale stripaanbod duidelijk in de smaak van deze leeftijdscategorie. In dit artikel onderzoeken we of er tussen de drie grote stripmarkten de West-Europese (meer bepaald de Belgisch-Franse), de Noord-Amerikaanse en de Japanse, --- verschillen bestaan in de benadering van Young Adults. Het accent zal liggen op de West-Europese stripmarkt, omdat die het meest open staat voor de stripproductie van andere continenten.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Media Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.